• Met 30 jaar ervaring regelen wij alles, zelfs maatwerk
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 363,-
  • FRAMI: het eigen topmerk in intern transport materieel!

Gasflessencontainer met rooster of traanplaatbodem

2 artikel(en)

2 artikel(en)

In het moderne leven kunnen we niet zonder het gebruik van gevaarlijke stoffen. Om bijvoorbeeld een boterhamzakje te kunnen maken zijn er stoffen nodig die schadelijk zijn voor het milieu. Zij kunnen dus gevaar, hinder of schade aanbrengen voor de mensheid. Gevaarlijke stoffen worden vaak ingedeeld in gevarenklassen. Zij verschillen echter per wetgeving. Er zijn nu nog verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften die betrekking hebben op het vervoer, opslag, gebruik, productie en afvalverwerking voor gevaarlijke stoffen. Langzaam zullen al deze regels voor iedereen hetzelfde zijn. Voor de opslag voor gevaarlijke stoffen kunt de producten daarvoor aanschaffen op de webshop van Tretal.nl Het is een webshop waar u zeker een keus zal kunnen maken uit de vele producten die u nodig heeft om veilig de gevaarlijke stoffen op te kunnen bergen.

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Voor de opslag gevaarlijke stoffen, de eisen die daaraan gesteld worden in Nederland geregeld met de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. Men zal zich bij de opslag gevaarlijke stoffen moeten houden aan bepaalde regels. Men moet zich hierbij houden aan de PGS15-wetgeving. Dat wil zeggen dat onbevoegden geen toegaan moet krijgen tot de gevaarlijke stoffen. Voor bepaalde gevaarlijke stoffen zal er altijd een ventilatie nodig zijn. Er kunnen altijd problemen ontstaan bij de opslag van gevaarlijk stoffen maar ook hierbij moeten ze zodanig zijn opgeslagen dat ze nooit kunnen exploderen. Ook wordt aangegeven welke stoffen zeker niet bij elkaar in een ruimte worden opgeslagen en de echt brandgevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen in een brandwerende kast die van staal is vervaardigd. Met ingang van 1 januari 2000 geldt er een Europese Richtlijn waaraan ondernemingen zich moeten houden om te kunnen werken met gevaarlijk stoffen. De onderneming is verplicht hiervoor een certificaat te hebben wat om de vijf jaar verlengd moet wordn.

Regels

Er zijn voor de praktijk heel wat regeltjes waar men rekening moet houden voor het werken met gevaarlijke stoffen. Het is niet alleen voor de veiligheid maar ook voor het milieu. We willen onze kinderen toch niet opzadelen met de schade aan het milieu die door het gebruik van de gevaarlijke stoffen zijn ontstaan. Dat moeten we op alle mogelijke manieren proberen te voorkomen. Dat kunnen we alleen bereiken door zich te houden aan de strenge voorschriften die voor het gebruik van de gevaarlijke stoffen in het leven zijn geroepen. Het gebruik van gevaarlijke stoffen zal ook in toekomst beslist noodzakelijk zijn om producten die we nodig hebben voor het dagelijkse gebruik te kunnen maken. Dat is dus niet erg zolang alles maar op een verantwoorde manier plaatsvindt. Men heeft de gevaarlijke stoffen ook ingedeeld in zwarte – en grijze lijstoffen. De een zal nog aan extra regels moeten voldoen dan de ander. Men heeft 8 zwarte-lijstoffen geselecteerd op basis van de schade die ze zouden kunnen aanbrengen bij een verkeerd gebruik en opslag. Het is dus belangrijk dat de wetten er zijn en men zich eraan moet houden.